Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

bgirl
Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.
Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)
Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał. Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.
— Jonathan Caroll
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakogut kogut
Sponsored post
feedback2020-admin
bgirl
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty. 
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromMissTake MissTake viakogut kogut

November 26 2014

bgirl
Reposted fromiampotato iampotato
bgirl
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakogut kogut

November 18 2014

bgirl
Reposted fromwetryagain wetryagain viajakubzulczyk jakubzulczyk
bgirl
Reposted frommallami mallami viajakubzulczyk jakubzulczyk
bgirl
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
bgirl
Reposted frompensieve pensieve viajakubzulczyk jakubzulczyk

October 26 2014

bgirl
bgirl
bgirl

September 19 2014

bgirl
5891 b8c1
Reposted fromMambaJazz MambaJazz
bgirl
6868 8447
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
bgirl
bgirl
2544 d014

September 17 2014

bgirl
6958 02e4 500
Reposted fromyesiam yesiam
bgirl
8134 2a3d
Reposted fromzupazazjii zupazazjii

September 15 2014

bgirl
Reposted fromojkomena ojkomena viajakubzulczyk jakubzulczyk
bgirl
Reposted fromtimetolove timetolove viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...